#Προσωπικές εξομολογήσεις: Η αδυναμία της Παρασκευής


large (3)

Πηγή εικόνας: http://goo.gl/QvcX6f

Ημερομηνία δημοσίευσης 31-7-15 @10:00 ©2015 H Blogger της διπλανής πόρτας Οι Κρυφές μου Σκέψεις
ΠΕΣ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ: Blogging σημαίνει να μοιράζεσαι, όχι να οικειοποιείσαι!

Συνέχεια ανάγνωσης

Με χαμόγελο και αισιοδοξία


large

Πηγή εικόνας: http://goo.gl/HDUjDT

Ημερομηνία δημοσίευσης 27-7-15 @ 9:00 ©2015 H Blogger της διπλανής πόρτας Οι Κρυφές μου Σκέψεις


ΠΕΣ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ: Blogging σημαίνει να μοιράζεσαι, όχι να οικειοποιείσαι!

Συνέχεια ανάγνωσης

Τα πατήσαμε τα 25 μα δεν πόνεσαν


Ημερομηνία δημοσίευσης 31-5-15 @ 9:16 ©2015 H Blogger της διπλανής πόρτας Οι Κρυφές μου Σκέψεις
ΠΕΣ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ: Blogging σημαίνει να μοιράζεσαι, όχι να οικειοποιείσαι!

Συνέχεια ανάγνωσης

Ιστορίες της Νύχτας: Για τις ιστορίες που οι Νυχτιές κρατούν


Πηγή εικόνας: goo.gl/Jm9Gg5

Πηγή εικόνας: goo.gl/Jm9Gg5

 

Ημερομηνία δημοσίευσης 17-5-15 @ 20:03 ©2015 H Blogger της διπλανής πόρτας Οι Κρυφές μου Σκέψεις


ΠΕΣ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ: Blogging σημαίνει να μοιράζεσαι, όχι να οικειοποιείσαι!
Συνέχεια ανάγνωσης

#Laughing Break 6: Γιατί και η Παρασκευή θέλει τα κέφια της


Πηγή Εικόνας:goo.gl/ZQueWs

Πηγή Εικόνας:goo.gl/ZQueWs

Ημερομηνία δημοσίευσης 15-5-15 @ 8:55 ©2015 H Blogger της διπλανής πόρτας Οι Κρυφές μου Σκέψεις


ΠΕΣ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ: Blogging σημαίνει να μοιράζεσαι, όχι να οικειοποιείσαι!

Συνέχεια ανάγνωσης