Τι έμαθα την εβδομάδα που πέρασε: #Oops i did it again


οι κρυφές μου σκέψεις oops i did it again

Ημερομηνία δημοσίευσης 18-11-15 @ 16:15 ©2015 H Blogger της διπλανής πόρτας Οι Κρυφές μου Σκέψεις
ΠΕΣ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ: Blogging σημαίνει να μοιράζεσαι, όχι να οικειοποιείσαι!

Συνέχεια ανάγνωσης

#In the mood: Στολίσαμε


 

οι κρυφές μου σκέψεις in the mood

Ημερομηνία δημοσίευσης 16-11-15 @ 13:03©2015 H Blogger της διπλανής πόρτας Οι Κρυφές μου Σκέψεις
ΠΕΣ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ: Blogging σημαίνει να μοιράζεσαι, όχι να οικειοποιείσαι! Συνέχεια ανάγνωσης

#Τι έμαθα την εβδομάδα που πέρασε: Sorry Not Sorry


didagmataevdomadasoikryfesmouskepseis

Ημερομηνία δημοσίευσης 13-11-15 @ 16:45 ©2015 H Blogger της διπλανής πόρτας Οι Κρυφές μου Σκέψεις
ΠΕΣ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ: Blogging σημαίνει να μοιράζεσαι, όχι να οικειοποιείσαι!

Συνέχεια ανάγνωσης

Η τελευταία μέρα (μου) του κόσμου


οικρυφέςμουσκέψειςτέλοςκόσμου

Ημερομηνία δημοσίευσης 11-11-15 @ 19:06 ©2015 H Blogger της διπλανής πόρτας Οι Κρυφές μου Σκέψεις
ΠΕΣ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ: Blogging σημαίνει να μοιράζεσαι, όχι να οικειοποιείσαι!

Συνέχεια ανάγνωσης

Όταν μεγαλώσω


οι κρυφές μου σκέψεις μεγαλώνω

Ημερομηνία δημοσίευσης 9-11-15 @ 20:30 ©2015 H Blogger της διπλανής πόρτας Οι Κρυφές μου Σκέψεις
ΠΕΣ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ: Blogging σημαίνει να μοιράζεσαι, όχι να οικειοποιείσαι!

Συνέχεια ανάγνωσης